Regulamin Taktyczny Szczecin 2024

Drodzy Państwo mamy zaszczyt przedstawić Wam nową ujednoliconą i zaktualizowaną wersję regulaminu forum Taktyczny Szczecin. Wiele dni pracy by finalnie uporządkować ujednolicić i zebrać w jedno miejsce wszystkie zasady pisane i niepisane jaki panowały przez lata na spotkaniach TS.
Z kwestii technicznych i organizacyjnych - nowy regulamin wchodzi w życie od razu jednakże zachowujemy miesięczny okres przejściowy w którym respektowane będą zapisy stare oraz nowe zależnie od tego które będą korzystniejsze dla graczy.
Regulamin w najbliższym czasie będzie również dostępny w formacie PDF w tym poście.
Ponadto z czasem zostanie dodana wersja skrócona z najważniejszymi zasadami jakie panują i wystarczą by bezpiecznie brać udział w grze a także zostanie stworzony plik tekstowy opisujący i wyjaśniający skąd po co i dla czego w regulaminie pojawiają się takie a nie inne zapisy (coś na kształt opracowania).

UWAGA!
Dla 99% graczy nowy regulamin nie oznacza żadnych zmian jedynie doprecyzowuje kwestie do tej pory ustalane ustnie. Jest on EWLOUCJĄ a nie REWOLUCJĄ. Pozostały 1% może być niezadowolony ze względu na to że przestanie być przymykane oko na niektóre rzeczy.

SPIS TREŚCI

Preambuła.

Dział I
Limity i zasady.

Rozdział 1
Limity.

 1. Budynki i teren zurbanizowany (CQB)
 2. Teren otwarty niezurbanizowany (Las)
 3. Definicje trybów ognia

Rozdział 2
Zasady gry

 1. Zasady gry w budynkach i w terenie zurbanizowanym (CQB)
 2. Zasady gry w terenie otwartym (Las)
 3. Zasady gry w terenie mieszanym (Teren mieszany)

Rozdział 3
Klasyfikacje.

 1. Klasyfikacja replik

Dział II
Organizacja

Rozdział 1
Zasady gry

 1. Zasady podstawowe
 2. Porządek w trakcie odprawy
 3. Porządek i zasady w trakcie rozgrywki

Rozdział 2
Administracja

 1. Administracja moderacja i rozjemcy terenowi

Rozdział 3
Dopuszczanie do gry

 1. Gracze
 2. Sprzęt
 3. Pomiar prędkości wylotowej

Rozdział 4
Odpowiedzialność uczestników spotkań

 1. Odpowiedzialność Administracji
 2. Odpowiedzialność graczy
 3. Tereny wykorzystywane do rozgrywek

Rozdział 5
Spory

 1. Rozwiązywanie sporów

Rozdział 6
Dodatkowe zachowania zabronione

 1. Dodatkowe zachowania zabronione

Rozdział 7
Kary i wykluczenia

 1. Opis
 2. Usunięcie czasowe
 3. Usunięcie trwałe
 4. Ostrzeżenie (warn)

Dział III
Kwestie Techniczne

Rozdział 1
Osoby niezarejestrowane na forum Taktyczny Szczecin

 1. Goście

Rozdział 2
Znaczniki i oznaczenia

 1. Oznaczenia stron
 2. Oznaczenia inne
 3. Oznaczenia dodatkowe

Rozdział 3
Tereny rozgrywki

 1. Miejsca

Rozdział 4
Wyroby pirotechniczne

 1. Pirotechnika hukowa
 2. Pirotechnika dymowa
 3. Pirotechnika błyskowa

Rozdział 5
Rejestracja obrazu i dźwięku

 1. Filmy i zdjęcia

Rozdział 6
Optoelektronika i drony

 1. Termowizja
 2. Noktowizja
 3. BSP

Rozdział 7
Inne

 1. Gry spoza kalendarza forum Taktycznyszczecin.pl

REGULAMIN FORUM TAKTYCZNYSZCZECIN.PL

Preambuła
Witamy na Forum Airsoftowym Taktycznyszczecin.pl! Naszym celem jest
stworzenie otwartej, przyjaznej społeczności, w której miłośnicy Airsoftu mogą
dzielić się wiedzą, doświadczeniem i pasją do tej fascynującej formy rozrywki.
Regulamin Forum został stworzony z myślą o zapewnieniu bezpiecznego,
zorganizowanego i przyjaznego środowiska dla wszystkich członków. Ma on
służyć jako narzędzie rozwiązujące praktycznie każdą kwestię sporną, bazując na
doświadczeniach wieloletnich uczestników rozgrywek Airsoftowych.
Nasza społeczność rozwija się dzięki zgodnemu z duchem fair play podejściu i
poszanowaniu dla każdego uczestnika. Mamy nadzieję, że korzystanie z forum
przyniesie Wam wiele radości, a regulamin będzie sprzyjał tworzeniu pozytywnych
interakcji oraz sprawnemu rozwiązaniu wszelkich problemów. Mamy również
nadzieję że regulamin pozwoli na doprecyzowanie każdej niejasności.
Dziękujemy, że jesteście częścią naszej społeczności na Taktycznyszczecin.pl!

Dział I
Limity i zasady

Rozdział 1
Limity

 1. Budynki i teren zurbanizowany (CQB):
  a) Limit mocy replik używanych podczas rozgrywek CQB i w terenie zurbanizowanym ustala
  się na 1.15J +/- 0,00J ;
  b) Przy określonym limicie 1.15J obowiązuje bezwzględny nakaz używania wyłącznie ognia
  pojedynczego zgodnie z definicją. (Dział I, Rozdział 1, Punkt 3, Podpunkt a);
  c) Maksymalną wagę kulki ustala się na 0.25g;
  d) Zakaz używania kulek typu Bioval BBMAX, metalowych, kulek do łożysk, śrutu i innej
  niebezpiecznej amunicji o odkształcalności innej niż kulka plastikowa.
 2. Teren otwarty niezurbanizowany (Las):
  Limit energii kulki dla replik używanych podczas rozgrywek w terenie otwartym zostaje
  ustalony:
  a) do 1.9J +/- 0,00J dla replik szturmowych posiadających możliwość prowadzenia ognia w
  trybie automatycznym (fullauto) zgodnych z klasyfikacją. (Dział 1, Rozdział 3, Punkt 1,
  Podpunkt b);
  b) do 2.3J +/- 0,00J dla replik karabinów maszynowych zgodnych z klasyfikacją
  posiadających możliwość prowadzenia ognia ciągłego (fullauto). Wymagana druga
  replika. (Dział 1, Rozdział 3, Punkt 1, Podpunkt c);
  c) do 2.8J +/- 0,00J dla replik posiadających możliwość prowadzenia ognia wyłącznie w
  trybie samopowtarzalnym (semi) z mechanicznie bądź elektronicznie zablokowaną
  funkcją ognia ciągłego zgodnych z klasyfikacją. Wymagana druga replika. (Dział 1,
  Rozdział 3, Punkt 1, Podpunkt d);
  d) do 3.3J +/- 0,00J dla replik wyłącznie sprężynowych oraz gazowych które posiadają
  zamek dwu- lub czterotaktowy zgodnych z klasyfikacją. Wymagana druga replika. (Dział
  1, Rozdział 3, Punkt 1, Podpunkt e);
  e) Zakaz używania kulek typu Bioval BBMAX, metalowych, kulek do łożysk, śrutu i innej
  niebezpiecznej amunicji o odkształcalności innej niż kulka plastikowa.
 3. Definicje trybów ognia:
  a) ogień pojedynczy (semi) klasyfikuje się jako wymagający każdorazowego naciśnięcia
  spustu do oddania kolejnego strzału. Celem ponownego oddania strzału należy odpuścić
  język spustowy i ponownie go nacisnąć.
  Po jednokrotnym naciśnięciu i puszczeniu spustu replika wykonuje jeden pełny cykl
  wystrzeliwując jedną* kulkę;
  b) Binnary Trigger jest to tryb pozwalający na wystrzelenie dwóch kulek w jednym cyklu
  naciśnięcia i odpuszczenia spustu. Klasyfikowany jest jako odmiana ognia ciągłego;
  c) Burst jest to rodzaj ognia pozwalający na wystrzelenie ograniczonej ilościowo serii kulek.
  Klasyfikowany jest jako odmiana ognia ciągłego;
  d) Ogień ciągły klasyfikuje się jako tryb pozwalający na ciągłe oddawanie strzałów w czasie
  trzymania wciśniętego języka spustowego. Replika będzie oddawać wtedy strzały do
  wyczerpania kulek. Do ognia ciągłego w myśl zasad zalicza się każdy tryb ognia inny niż
  pojedynczy;
  e) * Podpunktu “a” nie stosuje się w przypadku używania replik strzelb które posiadają
  więcej niż jedną lufę wewnętrzną dopuszcza się wtedy oddanie pojedynczego strzału z
  większej niż 1 ilości kulek zachowując przy tym jeden cykl.

Rozdział 2
Zasady gry

 1. Zasady gry w budynkach i w terenie zurbanizowanym (CQB):
  a) W budynkach na obszarze zurbanizowanym dozwolone jest używanie wyłącznie ognia
  pojedynczego (semi) zgodnego z definicją.
  Zakazuje się używania replik które nie spełniają tego wymagania (nie posiadają lub mają
  uszkodzony tryb semi) w tym replik posiadających włączony zamiast trybu semi “binnary
  trigger”, “burst” itp.
  b) Strzelanie przez otwory:
 • mniejsze niż średnia wielkość ludzkiej głowy dozwolone jest tylko z pewnej
  odległości nie mniejszej niż 1m, kategorycznie zakazane jest prowadzenie ognia
  do celu którego nie widzimy (wkładanie samej lufy w otwory typu dziurka od
  klucza);
 • większe niż średnia wielkość ludzkiej głowy jest w pełni dozwolone i nie jest
  obłożone żadnymi ograniczeniami.
  c) Kategorycznie zabronione jest wystawianie samej repliki i prowadzenie ognia w kierunku
  celu którego nie widzimy;
  d) Dozwolone jest użycie replik broni białej w postaci atrap noży wykonanych wyłącznie z
  miękkiego materiału takich jak guma,gąbka dodatkowo każda replika broni białej musi
  otrzymać akredytację administracjI;
  e) Tarcze balistyczne bądź ich kopie:
 • Dozwolone jest użycie tarcz balistycznych oraz ich replik przez, które rozumie się
  jako obiekt przypominający tarcze, wyposażony w uchwyt;
 • Każda tarcza balistyczna zarówno oryginalna jaki i replika musi otrzymać
  akredytację administracji;
 • Tarcza jest wyposażeniem danego gracza tak jak np. replika, przeciwnik nie może
  jej przejąć;
 • Tarcze można przekazać innemu graczowi jedynie będąc „żywym” ,w punkcie
  „respawn” lub w miejscu otrzymania trafienia. Można ją zniszczyć według
  sprecyzowanych, specjalnych zasad obowiązujących podczas danej gry w każdym
  innym przypadku tarcza jest niezniszczalna;
 • Organizator spotkania może zabronić użycia tarczy lub ograniczyć jej użycie jeśli
  będzie miała negatywny wpływ na rozgrywkę a także może nie dopuścić tarczy ze
  względu na wagę, wymiary lub sposób wykonania.
  f) Granaty:
 • Dozwolone jest używanie granatów sprężynowych oraz gazowych typu „Tornado”,
  których pole rażenia obejmuje całe pomieszczenie, do którego został wrzucony
  granat;
 • W sytuacji, gdy w pomieszczeniu „wybucha” granat rozpryskowy wyeliminowani są
  gracze, którzy się w nim znajdują, nawet jeśli nie zostali trafieni bezpośrednio
  elementami miotanymi (częściami korpusu, proszkiem lub kulkami). Zasada ta nie
  obowiązuje poza terenem CQB oraz w pomieszczeniach wskazanych przez
  organizatora (hale, korytarze);
 • Granat który zadziała i rozsypie kulki w pomieszczeniu eliminuje tylko graczy
  bezpośrednio wystawionych na jego działanie. Gracz w całości ukryty za ścianą
  nie zostaje uznany za trafionego nawet jeśli ściana nie jest kompletna;
 • W szczególnych przypadkach i podczas konkretnych wydarzeń może zostać
  dopuszczone użycie granatów pirotechnicznych na specjalnych zasadach.
  g) Lasery:
 • Dopuszcza się używanie laserowych wskaźników celu, których moc nie
  przekracza 1 mW;
 • Zabronionym jest używanie laserowych wskaźników celu celem oślepiania innego
  gracza. Jedynym dopuszczonym korzystaniem z tego typu urządzeń jest
  celowanie.
  h) Noktowizja/termowizja:
 • Dopuszcza się użytkowanie sprzętu optoelektronicznego w postaci noktowizorów i
  termowizorów, chyba że zasady danego spotkania stanowią inaczej.
 1. Zasady gry w terenie otwartym (Las):
  a) Podczas strzelania z niewielkiej odległości kierujemy się zdrowym rozsądkiem, tabelą
  odległości (MED) oraz używamy wyłącznie ognia pojedynczego (semi);
  b) Dozwolone jest używanie granatów gazowych typu „Tornado”, których pole rażenia jest
  zależne od wyrzuconych przez granat kulek, inaczej niż jest to opisane w przypadku
  rozgrywek w terenie zurbanizowanym. Tylko bezpośrednie otrzymanie trafienia kulką
  eliminuje gracza;
  c) W przypadku wystąpienia na terenie otwartym umocnień w postaci budynków/bunkrów
  stosuje się zasady opisane w Dziale 1, Rozdziale 2, Pkt 1;
  d) W przypadku posiadania repliki o mocy większej niż 1,9J obowiązkowe jest posiadanie
  sprawnej repliki w limicie nieprzekraczającym 1,9J i używanie jej zgodnie z zasadami
  MED;
  e) Tarcze balistyczne bądź ich kopie:
 • Dozwolone jest użycie tarcz balistycznych oraz ich replik przez, które rozumie się
  jako obiekt przypominający tarcze, wyposażony w uchwyt;
 • Każda tarcza balistyczna zarówno oryginalna jaki i replika musi otrzymać
  akredytację administracji;
 • Tarcza jest wyposażeniem danego gracza tak jak np. replika, przeciwnik nie może
  jej przejąć;
 • Tarcze można przekazać innemu graczowi jedynie będąc „żywym” ,w punkcie
  „respawn” lub w miejscu otrzymania trafienia. Można ją zniszczyć według
  sprecyzowanych, specjalnych zasad obowiązujących podczas danej gry w każdym
  innym przypadku tarcza jest niezniszczalna;
 • prowadzący spotkanie może zabronić użycia tarczy lub ograniczyć jej użycie jeśli
  będzie miała negatywny wpływ na rozgrywkę a także może nie dopuścić tarczy ze
  względu na wagę, wymiary lub sposób wykonania.
  f) Granaty
 • Dozwolone jest używanie granatów sprężynowych oraz gazowych typu „Tornado”,
  których pole rażenia obejmuje całe pomieszczenie, do którego został wrzucony
  granat;
 • W sytuacji, gdy w pomieszczeniu „wybucha” granat rozpryskowy wyeliminowani są
  gracze, którzy się w nim znajdują, nawet jeśli nie zostali trafieni bezpośrednio
  elementami miotanymi (częściami korpusu, proszkiem lub kulkami). Zasada ta nie
  obowiązuje poza terenem CQB oraz w pomieszczeniach wskazanych przez
  organizatora (hale, korytarze);
 • Granat który zadziała i rozsypie kulki w pomieszczeniu eliminuje tylko graczy
  bezpośrednio wystawionych na jego działanie. Gracz w całości ukryty za ścianą
  nie zostaje uznany za trafionego nawet jeśli ściana nie jest kompletna;
 • W szczególnych przypadkach i podczas konkretnych wydarzeń może zostać
  dopuszczone użycie granatów pirotechnicznych na specjalnych zasadach.
  g) Lasery
 • Dopuszcza się używanie laserowych wskaźników celu, których moc nie
  przekracza 1 mW;
 • Zabronionym jest używanie laserowych wskaźników celu celem oślepiania innego
  gracza. Jedynym dopuszczonym korzystaniem z tego typu urządzeń jest
  celowanie.
 1. Zasady gry w terenie mieszanym (Teren mieszany):
  a) W przypadku gry w terenie mieszanym stosuje się zasady zawarte w pkt. 1 i pkt 2
  rozdziału 2 (zasady gry w budynkach oraz zasady gry w terenie otwartym) jeśli nie zostało
  określone inaczej;
  b) Budynki w takim trybie muszą zostać oznaczone strefą CQB adekwatną do terenu,
  warunków i planowanej rozgrywki;
  c) Podczas interakcji z graczem znajdującym się w strefie CQB zabrania się używania ognia
  innego niż pojedynczy;
  d) Dopuszcza się strzelanie ze strefy CQB do gracza znajdującego się poza strefą CQB z
  wykorzystaniem replik o mocy przekraczającej 1,15 J z zachowaniem limitu dla terenu
  otwartego, strefy CQB oraz zasad MED;
  e) Standardowa wartość strefy CQB to 15 metrów od ściany budynku, chyba że zostało
  ustalone inaczej.

Rozdział 3
Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja replik
  a) Repliką dopuszczoną do gier CQB jest replika ASG o dowolnym napędzie pozwalająca na
  prowadzenie ognia pojedynczego zgodnego z definicją której energia kinetyczna kulki
  mierzona przy wylocie lufy nie przekracza 1.15J. Maksymalna waga kulek dostępna
  podczas gier CQB wynosi 0.25g;
  b) Repliką dopuszczoną do gier jako SZTURM jest replika ASG o dowolnym napędzie
  pozwalająca na prowadzenie dowolnego rodzaju ognia której energia kinetyczna kulki
  mierzona przy wylocie lufy nie przekracza 1.9J;
  c) Repliką dopuszczoną do gier jako KARABIN MASZYNOWY jest replika ASG o dowolnym
  napędzie pozwalająca na prowadzenie rodzaju ognia zgodnego z dodatkowymi
  warunkami której energia kinetyczna kulki mierzona przy wylocie lufy nie przekracza 2,3J;
  Replika ASG klasyfikowana jako karabin maszynowy musi spełniać wszystkie poniższe
  warunki techniczne:
 • konstrukcyjna, fabryczna możliwość podpięcia atrapy taśmy nabojowej a także
  replika mechanizmu taką taśmę przesuwającego;
 • podstawowym, głównym i jedynym występującym standardowo trybem ognia w
  replice jest ogień ciągły;
 • konstrukcja z szybko wymienną lufą zewnętrzną.
  Wyjątkami które nie muszą spełniać powyższych zasad są repliki systemu Gatlinga
  (konstrukcje wielolufowe), repliki wyposażone w gearbox oparty na systemie wersji 8 oraz
  repliki historyczne i nietypowe zgłoszone i zatwierdzone przez administrację. Każdy
  przypadek może również zostać rozpatrzony indywidualnie mając na uwadzę dobro
  graczy i jakość rozgrywki.
  d) Repliką dopuszczoną do gier jako replika WYBOROWA/DMR jest replika ASG o
  dowolnym napędzie pozwalająca na prowadzenie ognia wyłącznie pojedynczego
  zgodnego z definicją której energia kinetyczna kulki mierzona przy wylocie lufy nie
  przekracza 2.8J;
  e) Repliką dopuszczoną do gier jako replika snajperska jest replika ASG o napędzie
  sprężynowym lub gazowym pozwalająca na prowadzenie ognia pojedynczego
  wymagająca ręcznego wprowadzenia każdorazowo kolejnej kulki do komory hop up po
  oddaniu strzału której energia kinetyczna kulki mierzona przy wylocie lufy nie przekracza
  3.3J.

Dział II
Organizacja

Rozdział 1
Zasady gry

 1. Zasady podstawowe:
  a) Każdy uczestnik spotkania musi posiadać atestowaną, skuteczną ochronę oczu jest ona
  kluczowa dla bezpieczeństwa. Używanie masek z siatką lub innych podobnych typu
  okulary laboratoryjne jest zabronione w naszym środowisku i może być powodem
  niedopuszczenia użytkownika takiej maski/okularów do gry. Minimalnym wymogiem są
  okulary osiągające wytrzymałość na uderzenia jaką określa norma STANAG 4296 które
  muszą być noszone przez cały czas trwania gry;
  b) Każdy uczestnik spotkania powinien posiadać, znacznik trafienia w postaci Kamizelki
  odblaskowej w kolorze żółty/pomarańczowy;
  c) Każdy uczestnik spotkania musi posiadać oznaczenia stron w kolorze pomarańczowym
  (+/- RAL 2009) i niebieskim (+/- RAL 5005) ponadto oznaczenie powinno zapewniać
  widoczność w zakresie 360 stopni (dookoła ręki);
  d) Osoby, które nie posiadają kamizelki odblaskowej mogą zostać dopuszczone do
  rozgrywki, lecz nie mogą zgłaszać skarg o dodatkowe trafienia po zasygnalizowaniu
  pierwszego trafienia;
  e) Każdy uczestnik spotkania powinien posiadać dokument tożsamości, którym może
  potwierdzić swoją datę urodzenia, gdy przedstawiciel administracji/moderacji forum
  Taktyczny Szczecin o to poprosi. Akceptowanym dokumentem tożsamości jest dowód
  osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna/studencka;
  f) Moderator/administrator/rozjemca terenowy może poprosić o wystąpienie osób nieletnich i
  okazanie legitymacji nieletniego gracza lub papierowej zgody rodzica/opiekuna prawnego.
  g) Osoby posiadające repliki o mocy przekraczającej 1.9J obowiązkowo wychodzą na
  środek i poddają się pomiarowi prędkości wylotowej niezależnie od reszty graczy;
  h) Na spotkaniach nie toleruje się obrażania innych uczestników rozgrywki oraz jakiejkolwiek
  formy przemocy fizycznej jak i psychicznej. Wszelkie tego typu przypadki będą
  skutkowały natychmiastowym wyproszeniem ze spotkania oraz trwałym wykluczeniem ze
  spotkań pod patronatem TS;
  i) Przemoc fizyczna udokumentowana filmem lub relacją świadków traktowana jest zawsze
  szczególnie i skutkuje permanentnym zakazem wstępu na spotkania;
  j) Podczas spotkań panuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
  stosowania wszelkich używek odurzających oraz bycia pod wpływem tych środków.
 2. Porządek w trakcie odprawy
  a) Uczestnicy stają w szeregu lub dwuszeregu na polecenie i w miejscu wyznaczonym przez
  osobę prowadzącą/osoby z moderacji/administracji/rozjemcy terenowego;
  b) Każdy uczestnik spotkania powinien stawić się o wyznaczonej godzinie na miejscu zbiórki
  przygotowany do gry. W przeciwnym razie może nie być brany pod uwagę podczas
  pierwszej rundy gry i dołączyć dopiero w następnej;
  c) Członek administracji/moderacji/rozjemca dokonuje kontroli ochrony oczu, kamizelek
  odblaskowych, wyrywkowo lub całościowo mocy replik (w przypadku mocy większej niż
  1.9J sprawdzani są wszyscy taką moc posiadający) oraz zgód nieletnich i/lub legitymacji
  gracza niepełnoletniego.
 3. Porządek i zasady w trakcie rozgrywki
  a) Gra rozpoczyna się oraz kończy tylko i wyłącznie na sygnał osoby prowadzącej grę.
  Sygnał może być podany za pomocą telefonu, radia, gwizdka lub głosem. W przypadku
  użycia gwizdka zabronione jest używanie go przez osoby nie zajmujące się
  moderowaniem gry;
  b) Zmiany zasad w trakcie gry może dokonywać tylko osoba, która odpowiada za przebieg
  gry lub osoba przez nią wyznaczona;
  c) Kategorycznie zabrania się samodzielnego dokonywania zmian w obrębie mechaniki
  rozgrywki tj. zmiany miejsca respawnu, czasu respawnu, rozstawienia flag itp;
  d) W przypadku , gdy na teren działań wkraczają osoby nie biorące udziału w rozgrywce pot.
  “cywile”, gra jest “zamrożona” (czyt. gracze nie zmieniają pozycji i nie oddają strzałów,
  tyczy się to również osób udających się na punkt „respawn”), a osoba która jako pierwsza
  zauważy osobę postronną ma obowiązek zasygnalizować to poprzez okrzyk “cywil”, inni
  uczestnicy rozgrywki mają obowiązek poinformowania pozostałych graczy o tym fakcie
  poprzez okrzyk “cywil!” w miarę możliwości również w innej nie pozostawiającej
  wątpliwości formie (np. PMR). Po opuszczeniu terenu rozgrywki przez osoby postronne
  wszyscy gracze również wyraźnie przekazują ten fakt pozostałym a gra jest
  kontynuowana;
  e) Gracz trafiony ma obowiązek wyraźnie zasygnalizować trafienie a następnie wyciągnąć
  kamizelkę odblaskową. Przed wyciągnięciem kamizelki można unieść w sposób widoczny
  replikę lub rękę;
  f) Gracz trafiony, któremu z racji mechaniki lub toku gry nie przysługuje interwencja medyka
  udaje się prosto na punkt odrodzenia (respawn) niezależnie od tego czy trafienie otrzymał
  od przeciwnika czy sojusznika.*
  *Sytuacja na wyraźne polecenie administratora/moderatora/rozjemcy terenowego lub
  organizatora gry może zostać zmieniona wtedy w przypadku otrzymania trafienia od
  członka własnego zespołu gracz nie ponosi konsekwencji trafienia a na respawn udaje się
  osoba, która go trafiła. Jest to jednak zasada dodatkowa a nie standardowa;
  g) W sytuacji, w której występuje wymiana ognia na krótkim dystansie i może wystąpić
  problem z rozstrzygnięciem, który z graczy został trafiony jako pierwszy. Wszyscy gracze
  biorący udział w wymianie ognia, co do których występują wątpliwości uznawani są za
  trafionych, przy czym powyższej zasady nie stosuje się gdy ewidentnie widać kto otrzymał
  trafienie jako pierwszy. A także gdy pomimo wcześniejszego otrzymania trafienia gracz
  nadal oddaje strzały, uznaje się wtedy oddane strzały za nieważne;
  h) Gracz trafiony i oczekujący medyka może zostać “dobity” za pomocą repliki broni białej
  oraz za pomocą dotknięcia ręką i stwierdzenia “dobijam”;
  i) Trafienie w jakikolwiek element wyposażenia/oporządzenia traktuje się jako trafienie w
  gracza;
  j) Trafienie w replikę główną, boczną lub aktualnie nie używaną (przewieszoną przez plecy)
  traktuje się jako trafienie w element oporządzenia.
  k) Zabronione jest strzelanie wystawiając jedynie replikę zza przeszkody oraz przez otwory
  zgodne z zasadami gry w terenie zurbanizowanym. Gracz oddając strzały musi widzieć
  cel;
  l) Podczas rozgrywki będąc po jednej ze stron mamy obowiązek wykonywać przydzielone
  nam zadania dążąc do zwycięstwa naszej drużyny. Nie wykonywanie zadań skutkować
  może wykluczeniem z gry;
  m) Forma wyeliminowania gracza metodą „Silent kill” :
 • Gracz może zadeklarować „silent kill-a” poprzez poklepanie ręką lub dotknięcie atrapą
  broni białej osoby, którą eliminuje oraz ustne stwierdzenie tego faktu (wypowiedzenie
  jednoznacznych słów typu: „nie żyjesz”, „silent kill”, itd.);
 • Gracz może zadeklarować maksymalnie 2 osoby, poklepując/dotykając je jednocześnie
  gracze wyeliminowani w ten sposób sygnalizują fakt wyeliminowania w maksymalnie
  cichy sposób, zabronione jest głośne oznajmianie tego faktu mogące zdradzić osobę
  wykorzystującą metodę „silent kill’a”;
 • Zabronione jest pozorowanie „silent kill’a” za pomocą broni białej, oraz innych
  niebezpiecznych i ostrych narzędzi;
 • Gracz na którym wykorzystano metodę “silent kill” od razu udaje się na respawn. Silent
  kill jest jednocześnie “dobiciem” i po jego zastosowaniu nie przysługuje wykorzystanie
  mechaniki leczenia.
  n) Leczenie:
 • Przywrócić gracza do gry może zależnie od zasad danej rozgrywki każdy “żywy”
  gracz lub wyznaczony medyk;
 • Całkowicie zabrania się samoleczenia tj. zakładania określonego zasadami
  opatrunku samemu sobie chyba że zasady konkretnej gry wyraźnie na to
  pozwalają;
 • Występowanie oraz ilość medyków na stronę ustala nadzorujący spotkanie dla
  danej gry. Występowanie medyków nie jest obligatoryjne;
 • Powrót gracza do gry następuje poprzez zastosowanie ustalonego przedmiotu
  (np. replika stazy taktycznej, taśma rzepowa lub bandaż), opcjonalnie organizator
  może dopuścić leczenie poprzez trzymanie gracza za dowolną części ciała i wolne
  liczenie na głos do 10;
 • Zabrania się samowolnego ściągnięcia opaski przez gracza poza punktem
  respawn;
 • W przypadku, gdy opaska oznaczająca opatrunek spadnie bądź zniszczy się
  samoistnie i nie jest możliwe założenie jej z powrotem gracz ma obowiązek jak
  najszybszego poinformowania medyka swojej strony o zaistniałej sytuacji, medyk
  w tej sytuacji zobligowany jest założyć następną opaskę w miejsce zniszczonej lub
  zgubionej. Gracz jeśli ma możliwość wymiany zniszczonej opaski może również
  zrobić to samodzielnie jeśli nie będzie miało to wpływu na rozgrywkę;
 • Gracz trafiony ma obowiązek pozostać w miejscu czekając na medyka lub gracza
  uprawnionego do leczenia bądź udać się prosto na punkt respawn (jeśli gra nie
  przewiduje oczekiwania);
 • Czekając na medyka gracz ma obowiązek zachować milczenie, dozwolone jest
  tylko wołanie medyka oraz podanie swojej lokalizacji;
 • Gracz trafiony ma obowiązek pozostać w pozycji nie utrudniając udziału w
  rozgrywce graczom, zarówno swojej jak i przeciwnej drużyny;
 • Zabrania się chowania się za trafionym graczem oczekującym na medyka i
  wykorzystywania go jako osłony.

Rozdział 2
Administracja

 1. Administracja moderacja i rozjemcy terenowi
  a) Administracja moderacja i rozjemcy terenowi mają za zadanie dbać o forum i jego
  funkcjonowanie czyli kontrolować czy regulamin jest przestrzegany zarówno w internecie
  jak i na żywo podczas spotkań. Zbiorczo wszystkie powyższe funkcje nazywane będą
  „administracją”;
  b) Żaden członek administracji nie może być nazwany organizatorem gry gdyż gra
  organizowana jest przez społeczność a powyższe osoby są wyznaczone przez tą
  społeczność do wewnętrznej kontroli;
  c) Rozjemca Terenowy jest to gracz który wykazywał się ponadprzeciętną frekwencją i
  charyzmą pozwalającą na przejęcie funkcji lidera w momencie kiedy wymaga tego
  sytuacja np. prowadził zbiórki podczas nieobecności moderatora, wziął nadzór nad
  młodymi graczami i pomagał im z orientacją w grze a także aktywnie udzielał się na forum
  dyskusyjnym. Osoba taka otrzymuje swego rodzaju mandat do sprawowania funkcji
  kontrolnej podczas gier.
  Rozjemca Terenowy może:
 • Prowadzić zbiórki;
 • Kontrolować wyrywkowo moc replik;
 • Kontrolować wyrywkowo sprzęt ochronny;
 • Udzielić upomnienia / warn’a;
 • Relegować gracza z rundy/gry;
 • Posługiwać się niebieską kamizelką podczas gry.
  Rozjemca Terenowy nie może:
 • Dać graczowi bana;
 • Podejmować decyzji o kierunku rozwoju forum;
 • Głosować podczas spotkań administracji.
  Rozjemca Terenowy jest prawą ręką moderatora podczas gier w polu. Zastępuje go w
  razie potrzeby i wspomaga myślą i uczynkiem.
  d) Moderator jest osobą wyznaczoną przez administrację i moderację spośród graczy którzy
  wyróżniają się na tle innych charyzmą doświadczeniem oraz zasługami dla środowiska w
  perspektywie wieloletniej. Moderatorem może zostać osoba bardzo doświadczona w asg
  w sprawach organizacyjnych technicznych i dowódczych która chce mieć realny wpływ na
  kierunek rozwoju i bieżące sprawy forum. Ponadto spełnia oczywiste wymagania dla
  zostania rozjemcą terenowym. Moderatorami najczęściej zostają dowódcy ekip aktywnie
  tworzących środowisko asg w Szczecinie aby być głosem większej ilości ludzi i
  reprezentować ich interesy.
  Moderator może:
 • Udzielić bana;
 • prowadzić zbiórki;
 • Kontrolować wyrywkowo moc replik (chronograf);
 • Kontrolować wyrywkowo sprzęt ochronny (okulary, gogle, maski);
 • Udzielić upomnienia/warna;
 • Relegować gracza z rundy/gry;
 • Posługiwać się niebieską kamizelką podczas gry;
 • Głosować w trakcie spotkań;
 • Proponowanie kierunków rozwoju forum;
 • Proponować zmiany w regulaminie;
 • Proponować udzielenie permanentnego bana;
 • Itd.
  Moderator jest funkcją podstawową przeznaczoną do bieżącej kontroli nad działalnością
  środowiska Taktycznego Szczecina
  e) Administrator to osoba wybrana spośród moderacji lub sprawująca tą funkcję od początku
  forum. Rolą administracji jest wyznaczanie kierunków zmian, kontrola pracy moderatorów
  oraz rozjemców a także wprowadzanie zmian w regulaminie. Dodatkowo każdy
  administrator jest także moderatorem i spełnia tą samą funkcję podczas gier.

Rozdział 3
Dopuszczanie do gry

 1. Gracze
  a) Do gier organizowanych przez Taktyczny Szczecin dopuszczeni są wszyscy
  zarejestrowani, pełnoletni gracze którzy przedstawili się w odpowiednim dziale forum
  zgodnie ze wzorem oraz ich goście;
  b) Każda osoba między 16 a 18 rokiem życia zobowiązana jest do dostarczenia pisemnej
  zgody od rodzica/opiekuna prawnego, lub posiadania aktywnej i zatwierdzonej legitymacji
  niepełnoletniego gracza. Wzór zgody dostępny jest w plikach do pobrania z grupy/forum;
  c) Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać dopuszczone do rozgrywki pod warunkiem, że
  prawny opiekun będzie znajdować się przez cały okres trwania gry na miejscu
  wydarzenia. Jeśli opiekun prawny chce przebywać na terenie rozgrywki musi posiadać
  własną atestowaną ochronę oczu oraz kamizelkę odblaskową;
  d) Każdy z graczy będąc świadkiem jawnego złamania regulaminu przez innego gracza
  zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osoby, odpowiedzialnej za prowadzenie
  rozgrywki w danym dniu, i/lub członka administracji;
  e) W przypadku łamania przez gracza zasad bezpieczeństwa i braku możliwości
  poinformowania członka administracji gracze mogą samodzielnie podjąć działania w
  granicach określonych w ramach regulaminu i obowiązującego prawa.
 2. Sprzęt
  a) Aby wziąć udział w rozgrywce należy posiadać minimum sprzętu, który został
  dopuszczony do użycia w rozgrywce w postaci: replika określonej klasy mieszcząca się w
  limitach ustalonych w (Dział 1 Rozdział 1), atestowana ochrona oczu ustalona w (Dział 2
  Rozdział 1 Pkt 1).
 3. Pomiar prędkości wylotowej
  a) Pomiaru prędkości wylotowej w replikach elektrycznych i sprężynowych dokonuje się na
  kulkach docelowych jakie gracz planuje używać podczas rozgrywki, hop-up repliki musi
  być ustawiony poprawnie zapewniając optymalny tor lotu kulki (maksymalnie płaski);
  b) Pomiaru prędkości wylotowej replik zasilanych green gazem dokonuje się na kulkach
  docelowych jakie gracz planuje używać w trakcie rozgrywki, hop up repliki musi być
  ustawiony poprawnie zapewniając optymalny tor lotu kulki (maksymalnie płaski). Replika
  musi być w trakcie pomiaru zasilana green gasem o najwyższym ciśnieniu jakiego gracz
  planuje użytkować, nabita (replika lub magazynek) gazem do pełna dodatkowo celem
  zapewnienia rzetelności pomiaru magazynek repliki (lub replika) musi być nabity gazem
  nie później niż 5 minut przed pomiarem a także jeśli występuje intensywne słońce musi
  być wcześniej wystawiona na działanie promieni słonecznych. Jeśli część magazynków
  posiada zawory o zwiększonej przepustowości pomiaru dokonuje się na każdym
  magazynku osobno;
  c) Pomiaru prędkości wylotowej w replikach zasilanych sprężonym powietrzem dokonuje się
  na kulkach docelowych jakie gracz planuje używać podczas rozgrywki, hop up repliki musi
  być ustawiony poprawnie zapewniając optymalny tor lotu kulki (maksymalnie płaski). Po
  dokonaniu pomiaru gracz powinien zablokować możliwości ingerencji w regulator
  ciśnienia za pomocą tournament locka (kapturka zabezpieczającego);
  d) Pomiaru prędkości wylotowej w replikach zasilanych sprężonym dwutlenkiem węgla
  (CO2) dokonuje się na na kulkach docelowych jakich gracz planuje używać podczas
  rozgrywki na pełnej kapsule co2. Hop up repliki powinien być ustawiony poprawnie
  zapewniając maksymalnie płaski tor lotu kulki. Wiążące są pierwsze strzały przy nowo
  założonej kapsule CO2;
  e) Dopuszcza się odstąpienie od pomiaru prędkości wylotowej pistoletów GBB (gas blow
  back) zasilanych green gazem z racji ich budowy mają minimalne szanse na
  przekroczenie ustalonych limitów. Zaleca się jednakże sprawdzenie konstrukcji
  nietypowych i nie znanych sprawdzającemu.

Rozdział 4
Odpowiedzialność uczestników spotkań

 1. Odpowiedzialność Administracji
  a) Administracja, Moderacja oraz Rozjemcy terenowi są członkami społeczności forum
  którzy z racji doświadczenia i zaangażowania w życie społeczności zostali wybrani do
  sprawowania wewnętrznej kontroli nad życiem Forum co z tym związane żadnej z
  powyższych osób nie można nazwać organizatorem spotkania;
  b) Gracze zrzekają się możliwości wnoszenia roszczeń wobec członków
  Administracji/Moderacji oraz Rozjemców terenowych w przypadku wystąpienia
  jakiegokolwiek wypadku/urazu wynikającego z przebiegu gry oraz zachowania graczy;
  c) Administracja/Moderacja/Rozjemcy terenowi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
  działania graczy.
 2. Odpowiedzialność graczy
  a) Gracze przychodząc na grę organizowaną przez Taktycznyszczecin.pl akceptują
  jednocześnie postanowienia regulaminiu;
  b) Gracze zrzekają się możliwości wnoszenia roszczeń do innych graczy w przypadku
  wystąpienia jakiegokolwiek wypadku/urazu w trakcie gry;
  c) Wyjątkiem od zasady opisanej w podpunkcie “b” jest sytuacja w której gracz
  przestrzegający postanowień regulaminu jest osobą poszkodowaną a sprawcą jest gracz
  który złamał postanowienia niniejszego regulaminu;
  d) Gracz który łamie postanowienia regulaminu nie jest chroniony przez zapisy w nim
  zawarte;
  e) Spory dotyczące interpretacji zapisów regulaminu rozstrzyga się na korzyść osoby
  przestrzegającej jego zapisów.
 3. Tereny wykorzystywane do rozgrywek
  a) Większość (poza wyjątkami) miejsc wykorzystywanych przez społeczność forum
  Taktycznyszczecin.pl do rozgrywek asg nie jest pierwotnie przeznaczona do tego typu
  gier i co z tym związane, żadne z miejsc nie gwarantuje bezurazowego przebiegu
  rozgrywki. Gracze i osoby towarzyszące biorące w niej udział muszą być świadome tej
  konstatacji;
  b) Gracze będąc świadomymi zagrożeń jakie niesie teren na jaki się udają zrzekają się
  prawa do wnoszenia roszczeń wynikających z urazów spowodowanych ukształtowaniem
  terenu a także zabezpieczonymi i niezabezpieczonymi elementami budowli wobec innych
  graczy, administracji/moderacji/rozjemców terenowych oraz właścicieli terenu.

Rozdział 5
Spory

 1. Rozwiązywanie sporów:
  a) Spory między graczami powinny być rozwiązywane w miarę możliwości niezwłocznie w
  obecności przedstawiciela administracji/moderacji/rozjemcy terenowego;
  b) Kategorycznie zakazane są wszelkie przejawy utrudniania gry przez osoby chcące
  rozwiązać niejasności;
  c) Podstawowym i najlepszym dowodem w sprawie spornej jest nagranie wideo
  przedstawiające sytuacje. Nagranie traktowane jest priorytetowo jako podstawa do
  przyznania bana.

Rozdział 6
Dodatkowe zachowania zabronione

 1. Dodatkowe zachowania zabronione:
  a) Zabronionym jest oddawanie strzałów do osoby wyraźnie oznaczonej jako wyłączona z
  rozgrywki;
  b) Wykonywanie ruchów w trakcie czasowego zatrzymania rozgrywki;
  c) Wszelkie zachowania sprzeczne ogólnie rozumianym rozsądkiem;
  d) Wchodzenie na dachy;
  e) Wychylanie z okien w sposób mogący narazić osobę na wypadnięcie;
  f) Wchodzenie na parapety;
  g) Przechodzenie między pomieszczeniami na piętrze z zewnątrz budynku.

Rozdział 7
Kary i wykluczenia

 1. Opis
  Z rozgrywki gracz może zostać usunięty czasowo, trwale lub może otrzymać ostrzeżenie od
  członka Moderacji i Administracji na wiosek innego gracza lub automatycznie w razie
  stwierdzenia przez członka Administracji/Moderacji/Rozjemcy terenowego łamania postanowień
  regulaminu.
 2. Usunięcie czasowe:
  a) niezamierzone zachowania niebezpieczne;
  b) częste długotrwałe i nieuzasadnione przebywanie na punkcie respawn w trakcie gry;
  c) celowe sabotowanie własnej drużyny w trakcie gry
  d) sporadyczne acz celowe nieprzyznawanie się do trafień;
  e) rażące nieprzestrzeganie odległości MED;
  f) Nie zachowanie ciszy po otrzymaniu trafienia (poza wezwaniem medyka).
 3. Usunięcie trwałe:
  a) notoryczne i celowe nie przyznawanie się do trafień;
  b) świadome naruszenie zasad bezpieczeństwa;
  c) świadome oszustwo podczas pomiaru prędkości wylotowej replik;
  d) świadome oszustwo podczas akredytacji replik dodatkowych wymaganych powyżej 1.9J.
 4. Ostrzeżenie (warn)
  a) złamanie regulaminu o niskiej szkodliwości bez większego wpływu na bezpieczeństwo;
  b) Otrzymanie kolejno trzech ostrzeżeń oznacza wykluczenie czasowe na 1 miesiąc z
  rozgrywek organizowanych przez forum Taktycznyszczecin.pl;
  c) Raz w roku 1 stycznia wszystkie ostrzeżenia są usuwane.

Dział III
Kwestie Techniczne

Rozdział 1
Osoby niezarejestrowane na forum Taktyczny Szczecin

 1. Goście:
  a) Każdy użytkownik forum Taktycznyszczecin.pl może zabrać ze sobą gości nie będącymi
  zarejestrowanymi użytkownikami, ale muszą oni zostać zaznajomieni z regulaminem i go
  przestrzegać;
  b) Zaleca się aby goście posiadali konto na forum a także wykorzystali odpowiedni dział aby
  się przedstawić.

Rozdział 2
Znaczniki i oznaczenia

 1. Oznaczenia stron:
  a) na forum Taktycznyszczecin.pl wprowadza się podstawowy dwukolorowy system
  oznaczeń stron:
  i) Niebieskie;
  ii) Pomarańczowe.
  b) Taśma musi być umieszczona w sposób widoczny nie zasłonięta elementami
  wyposażenia w sposób umożliwiający identyfikację strony;
  c) Każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do posiadania własnych oznaczeń w dwóch
  obowiązujących kolorach na obie ręce.
 2. Oznaczenia inne:
  a) Zakazuje się noszenia oznaczeń jednostek wojskowych i organizacji uznawanych za
  zbrodnicze, lub powszechnie uznanych za wrogie dla Polski.;
  b) Naszywki przedstawiające symbole nazistowskie, faszystowskie lub inne promujące
  totalitaryzm mogą być powodem wydalenia gracza z rozgrywki;
  c) Wyjątkiem od zasady opisanej w podpunkcie “a” i “b” może być wykonywanie
  rekonstrukcji historycznej jednostek, które nie brały udziału w walkach od wielu lat jeśli
  dodatkowo nie wywołuje to zgorszenia u innych graczy i żaden z nich nie wyrazi
  sprzeciwu.
 3. Oznaczenia dodatkowe:
  a) podczas gry wprowadzone mogą być specjalne oznaczenie klas takie jak medyk,
  ciężkozbrojny, technik lub inne przedstawione przez organizatora.

Rozdział 3
Tereny rozgrywki

 1. Miejsca:
  a) Nowe miejsce,w którym odbywać ma się spotkanie Taktycznyszczecin.pl musi być to tego
  odpowiednie tzn. nie zagrażające ludziom postronnym, umiejscowione w rozsądnej
  odległości od domostw. Nie może sprawiać problemów właścicielom lub zarządcom
  terenu. Musi zapewnić bezpieczeństwo graczy;
  b) W przypadku niektórych miejsc możliwym jest wyłączenie części terenu rozgrywki
  zapewniając dzięki temu zwiększenie dynamiki i/lub bezpieczeństwa;
  c) Miejsce rozgrywki na dany tydzień wybierane jest przez administracje i moderację z
  czasowym wyprzedzeniem według listy (po kolei);
  d) Miejsce przeznaczone do rozgrywek może zostać trwale bądź czasowo wyłączone jeśli
  stanie się niebezpieczne lub przestanie gwarantować jakościową rozgrywkę;
  e) Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca rozgrywki w danym tygodniu pod własną grę.
  Nie będzie wtedy ono brane pod uwagę podczas wyboru miejsca gry.

Rozdział 4
Wyroby pirotechniczne

 1. Pirotechnika hukowa
  a) Na spotkaniach organizowanych przez Taktycznyszczecin.pl lub pod jego patronatem
  obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów pirotechnicznych hukowych;
  b) Istnieje możliwość wyłączenia punktu a w przypadku posiadania zgody właściciela terenu
  na użycie pirotechniki, lub po specjalnym dopuszczeniu przez administrację (np. na
  terenie lotniska Kluczewo).
 2. Pirotechnika dymowa
  a) Na spotkaniach organizowanych przez Taktycznyszczecin.pl lub pod jego patronatem
  obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów pirotechnicznych dymowych;
  b) Istnieje możliwość wyłączenia punktu a w przypadku posiadania zgody właściciela terenu
  na użycie pirotechniki, lub po specjalnym dopuszczeniu przez administrację tylko i
  wyłącznie przypadku braku ogłoszonej suszy.
 3. Pirotechnika błyskowa
  a) Na spotkaniach organizowanych przez Taktycznyszczecin.pl lub pod jego patronatem
  obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów pirotechnicznych błyskowych;
  b) Istnieje możliwość wyłączenia punktu a w przypadku posiadania zgody właściciela terenu
  na użycie pirotechniki, lub po specjalnym dopuszczeniu przez administrację tylko i
  wyłącznie przypadku braku ogłoszonej suszy.

Rozdział 5
Rejestracja obrazu i dźwięku

 1. Filmy i zdjęcia:
  a) Każda osoba biorca udział w wydarzeniach organizowanych zgodnie z regulaminem
  Taktycznyszczecin.pl wyraża zgodę na nagrywanie filmów/robienie zdjęć z jej udziałem
  oraz publikowanie ich na różnego typu portalach;
  b) Każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem forum bez dodatkowych pozwoleń i
  zgód może kręcić filmy oraz robić zdjęcia w czasie spotkań.

Rozdział 6
Optoelektronika i drony

 1. Termowizja
  a) Użycie optoelektroniki w postaci termowizorów jest dozwolone jeśli nie zostało ustalone
  inaczej. Każda gra organizowana w ramach forum Taktycznyszczecin.pl może zawierać
  zakaz użycia powyższego sprzętu jeśli wymaga tego rozgrywka a w szczególności
  zachowanie zasad fairplay oraz balansu gry;
  b) Termowizor traktuje się jako element wyposażenia co oznacza że gracze mogą prowadzić
  interakcję oraz strzelać w jego kierunku;
  c) Zastrzega się możliwość wyłączenia termowizorów z rozgrywki w trakcie jej trwania jeśli
  wymaga tego zachowanie balansu rozgrywki.
 2. Noktowizja
  a) Użycie optoelektroniki w postaci noktowizorów jest dozwolone jeśli nie zostało ustalone
  inaczej. Każda gra organizowana w ramach forum Taktycznyszczecin.pl może zawierać
  zakaz użycia powyższego sprzętu jeśli wymaga tego rozgrywka a w szczególności
  zachowanie zasad fairplay oraz balansu gry;
  b) Noktowizor traktuje się jako element wyposażenia co oznacza że gracze mogą prowadzić
  interakcję oraz strzelać w jego kierunku a także świecić w niego latarkami;
  c) Zastrzega się możliwość wyłączenia noktowizorów z rozgrywki w trakcie jej trwania jeśli
  wymaga tego zachowanie balansu rozgrywki.
 3. BSP
  a) Podczas gier pod szyldem Taktycznyszczecin.pl dozwolone jest używanie
  bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
  b) Pilot BSP powinien posiadać stosowne uprawnienia oraz przestrzegać przepisów prawa
  obowiązujących BSP którym dysponuje;
  c) BSP traktuje się jako element wyposażenia jednakże zakazuje się prowadzenia ognia w jego kierunku ze względu na ryzyko ostrzelania drona nie biorącego udziału w grze;
  d) Podczas gier użycie BSP może zostać zakazane jeśli wymaga tego zachowanie balansu
  rozgrywki oraz zasad fairplay a także jeśli użycie ww sprzętu może znacząco wpłynąć na
  przebieg gry tworząc dysproporcję sił;
  e) Zastrzega się możliwość wyłączenia BSP z rozgrywki w trakcie jej trwania jeśli wymaga
  tego zachowanie balansu rozgrywki.
  f) Pilot BSP zobowiązany jest do utrzymania maksymalnej legalnej wysokości.

Rozdział 7
Inne

 1. Gry spoza kalendarza forum Taktycznyszczecin.pl
  a) Każda osoba może zaproponować własną grę i ogłosić ją na łamach forum z
  zastrzeżeniem że gra taka musi zostać zaakceptowana przez przedstawiciela
  administracji.
  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania !
  Wszystkie pozostałe posty z zasadami tracą ważność 30 DNI po opublikowaniu niniejszego
  regulaminu i nie należy ich traktować jako wyznaczników zasad przy spotkaniach
  organizowanych przez Taktycznyszczecin.pl

Administracja Taktycznyszczecin.pl 01.04.2024

Link do pobrania regulaminu w formie PDF:
REGULAMIN FORUM TAKTYCZNYSZCZECIN.PL.pdf (252,8 KB)

2 Likes

99 postów zostało podzielonych na nowy temat: Regulamin Taktyczny Szczecin 2024 - dyskusje

To jest temat dotyczący regulaminu - i samego regulaminu, bez dyskusji o nim. Zamykam, dyskusja wydzielona do osobnego wątku.

2 Likes