Wasze uwagi: Operacja "Lanca"

Napisz co Twoim zdaniem zmienić, dodać, rozwinąć w scenariuszu przy następnej rozgrywce.
Regulamin gry http://asg.mikado.home.pl/asg/LancaProchownia.pdf