Sprostowanie ws. dowództwa TSZ

Dziękuje Panie Barakudo za przekazanie dowodzenia.
Jako że Damiano został oddelegowany do innych zadań i nie może jednocześnie dowodzić TSZ zostałem przydzielony jako dowódca naszym teamem na wyjeździe do Bornego.
Przydzielam kolejno:
Zastępca -Toobi
Łączność RTO - Spoon
Medyk - Wojas

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów proszę o PW

Wymagam przynajmniej trzech obecności na treningach dziennych i przynajmniej jednej na treningach nocnych.
Po ostatniej sobocie widać było wiele braków które trzeba nadrobić.
Rozumiem że nie wszyscy mogą uczestniczyć w soboty i dla tego osoby które w wyznaczonych terminach nie są dostępni proszone są o kontakt ze mną lub Toobim. Ustalimy wspólnie którąś niedzielę.