Pierwsze zawody AIPSC Szczecin

Witam!
Mam zaszczyt zaprosić was na zawody AIPSC zorganizowane przeze mnie, w współpracy z drużyną WFS i sklepem Shotgun Szczecin.

Jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych, to planuję, aby odbyły się one w niedzielę 18.09.16 , na miejscówce Dobra (CQB)

Zasady ogólne:

 1. Zawody są jednoseryjne, tzn. każdy zawodnik odbędzie jeden przebieg po torze w danej klasie.
 2. Zawody odbędą się wyłącznie przy użyciu replik broni krótkiej tj. pistoletów.
 3. W zależności od ilości zainteresowanych, będą dwie klasy zawodów: Standard i Open.
 4. Przez klasę Standard rozumie się, odbycie przebiegu na torze przy wykorzystaniu jedynie replik fabrycznych, z zaznaczeniem dopuszczenia jedynie dwóch modyfikacji, które nie wpływają, na rzeczywistą celność repliki tj. wymienione sprężyny powrotne oraz zawory wylotowe magazynków.
 5. Przez klasę Open rozumie się, odbycie przebiegu na torze przy wykorzystaniu dowolnie zmodyfikowanej repliki pistoletu, dopuszczalne jest przystąpienie do przebiegu z replika fabryczną.
 6. Repliki używane w zawodach mogą stanowić własność zawodnika, lub być przydzielone na każdą serię odrębnie przez organizatora zawodów.
 7. Zawodnik nie ma prawa zapoznawania się z torem strzelnicy przed rozpoczęciem serii, co wiąże się z zakazem przebywania w oznakowanej strefie strzelnicy poza czasem trwania Jego serii i zliczania Jego trafień przez komisję sędziowską.
 8. Zawodnik odbywa serię w towarzystwie dwóch sędziów i komendy sędziego głównego muszą być przestrzegane bezwzględnie i przez cały czas trwania etapu.
 9. Komisja sędziowska będzie się składać z trzech osób
  -sędzia główny (organizator)
  -sędzia przebiegowy (osoba wyznaczona)
  -sędzia pomocniczy (osoba wyznaczona)
 10. Każda sprawa sporna zostaje rozwiązana przez komisję i ich decyzja jest niepodważalna.
 11. Organizator w momencie odprawy wyznaczy strefę „gun hot”, „run” i „rest and safe”
 12. Replikę można wyciągnąć tylko na torze, oraz w miejscu wyznaczonym do przestrzelania.
 13. Wyciągnięcie repliki w innym miejscu, niż w wyznaczonym przez organizatora oznacza bezwzględną dyskwalifikacje.
 14. Jeśli kabura posiada zabezpieczenie, musi ono być „włączone”, aż do startu przebiegu.
 15. Dopuszcza się do użycia każdego typu kabury.
 16. Organizator, każdemu zawodnikowi przyznaje numer identyfikacyjny.
 17. Warunkiem uczestnictwa jest:
  -przedstawienie komisji sędziowskiej przez pełnoletniego uczestnika dowodu tożsamości i podpisanie listy rejestracyjnej
  -złożenie przez niepełnoletniego uczestnika oświadczenia podpisanego przez oboje rodziców (opiekunów), z tego przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów)w obecności komisji sędziowskiej.

Zasady przebiegu:

 1. Przed rozpoczęciem serii sędzia wydaje komendę “załaduj i przygotuj się”- zawodnik dokonuje załadowania, przeładowania i zabezpieczenia repliki przestrzegając wcześniej wskazanego przez komisję sędziowską (bezpiecznego) kierunku celowania, a następnie chowa replikę do kabury.
 2. Kolejna komenda sędziego to “jesteś gotowy?”, jeśli zawodnik nie jest gotowy jest zobowiązany odpowiedzieć “nie gotowy”, jeśli tego nie zrobi, sędzia w czasie 3-4 sekund wydaje komendę"gotowość", a następnie w czasie 2-5 sekund następuje sygnał startu.
 3. Po zakończeniu serii strzelania przewidzianego przejściem toru strzeleckiego, sędzia wydaje komendę"rozładuj, pokaż rozładowany", zawodnik wyjmuje magazynek, rozładowuje replikę, w przypadku pistoletów pozostawiając otwarty zamek w celu sprawdzenia repliki. Sędzia wydaje komendę"zwolnij zamek", zawodnik zwalnia zamek. Sędzia wydaje komendę “schowaj broń”, zawodnik jest zobowiązany do schowania broni do kabury, dopiero zakończenie tej czynności kończy serię.
 4. Sędzia zamyka stoper, notuje czas zakończenia serii i wydaje komendę “strzelnica czysta”, wówczas komisja sędziowska przystępuje do zliczania trafień.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek podejrzeń manipulacji, zawodnik, podczas trwania serii i zliczania trafień, nie może podejść do tarczy bliżej niż na metr albo dotknąć celu, złamanie tego zakazu zanim zostanie zakończone zliczanie trafień i ogłoszenie wyniku, powoduje określenie celu jako “ślepego”, czyli chybionego.
 6. Sędzia przebiegowy podczas trwania przebiegu posiada dwie chorągiewki:
  -białą (oznaczającą ważny strzał-nie przekroczenie linii oddania strzału)
  -czerwoną (oznaczającą nie ważny strzał-przekroczenie linii oddania strzału)

Punktacja oraz zaliczania serii i zawodów:

 1. W zawodach używane są tarcze papierowe w formacie A4 umieszczone na kartonowej podkładce ustawione w różnych odległościach od pozycji zawodnika. Tarcza podzielona jest na trzy strefy, trafienie tarczy w strefę:
 • A – 1000 punktów,
 • C – 500 punktów,
 • D – 100 punktów,
  (w przypadku uzyskania więcej niż jednego trafienia w tarczę, do punktacji przyjmuje się trafienie najwyżej punktowane)
  sumę punktów dzieli się przez czas serii w sekundach, wynik określa liczbę uzyskanych punktów po zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku.
 1. Trafienie celu zabronionego tzw. “nie strzelać” 1000 punktów karnych (liczba celów zabronionych nie może przekraczać liczby 1/3 celów punktowanych dodatnio i 10 sztuk w serii.
 2. Niezastosowanie się do choćby jednej komendy sędziego powoduje całkowite niezaliczenie serii - 10 000 punktów karnych.
 3. Czerwona chorągiewka sędziego przebiegowego oznacza cel ślepy (nie zaliczony)

Post napisany za zgodą administracji Taktyczny Szczecin

Nie nadmieniłem jednego faktu, wpisowe wynosi 5zł płatne przy potwierdzeniu obecności na zawodach (podpisywanie listy)
Tutaj proszę zgłaszać swoją chęć uczestnictwa (Imię i Nazwisko; NIck; wiek):

 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Patron

Idąc za przepisami IPSC proponowałbym taką punktację.
Alfa 5 pkt
Charlie 3 pkt
Delta 1 pkt
Kluczowym czynnikiem w IPSC jest czas „przebiegu”, czyli wykonania zadania strzeleckiego na torze. Przez czas dzieli się uzyskany wynik punktowy. W ten sposób otrzymujemy FAKTOR, który jest faktycznym wynikiem na danym torze. Czym wyższy Faktor tym lepiej. Nasz Faktor możemy porównać z Faktorami uzyskanymi przez innych zawodników na tym samym torze.Najlepszy FAKTOR toru to 100% , każdy kolejny mniejszy wynik określa się procentowo.

Tak dla podniesienia rangi współzawodnictwa;

“W IPSC strzelec przemieszcza się i zmienia postawy w trakcie jednego przebiegu. Może strzelać „w ruchu”. Strzela się także z za przesłon i z „okien”, oburącz i z jednej ręki, prawej i lewej, do tarcz i celów metalowych, zarówno statycznych jak i ruchomych. Najczęściej strzela się na bliskie odległości chociaż cele mogą być również umieszczone na prawie 50 metrach. Możne też otrzymać „punkty karne” za nie trafienia i nie ostrzelanie celu, a także za przebieg niezgodny z opisem toru. W momencie startu broń mamy załadowaną lub rozładowaną, na pasie w kaburze, na stole lub w innym miejscu zgodnie z opisem toru. Ten rodzaj strzelectwa wymaga też „taktycznego zaplanowania” każdego przebiegu. Planujemy kolejność ostrzeliwania celów, sposób przemieszczania się po torze, miejsca w których nastąpi wymiana magazynków (zazwyczaj potrzebujemy ich kilka). Często możemy też zadecydować czy stawiamy na swoją szybkość (podbiegamy bliżej do celów i mamy „łatwiej” ale tracimy na to cenny czas) czy na celność (trudniej trafić bo strzelamy z dalszej odległości, ale nie tracimy czasu na dobieg). Niestety nie ma jednego „złotego środka”, a każdy zawodnik sam stara się wypracować najlepszą taktykę na dany tor. Może też zaobserwować jak robią to zawodnicy lepsi i z większym stażem w strzelectwie praktycznym. Zdobywane doświadczenie procentuje na kolejnych zawodach coraz lepszymi wynikami. I właśnie ten „freestyle”, ta pewna „dowolność” decyduje o pięknie i rosnącej popularności tej dyscypliny, która często nazywana jest „formułą jeden” strzelectwa.”

Patron, nie będzie zastosowany system punktacji z IPSC, tylko ten popularniejszy w AIPSC :wink: nie zastosowales się do formuły wpisania na listę (ułatwienie identyfikacji zawodników, jak i podpisywania się na liście rejestracyjnej).

 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Patron
 3. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Patron
 3. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 4. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 5. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Patron
 3. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 4. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 5. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 6. Michał Malicki; Mivak; 39
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Antoni Ignaś; PATRoN; 42
 3. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 4. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 5. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 6. Michał Malicki; Mivak; 39
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Antoni Ignaś; PATRoN; 42
 3. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 4. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 5. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 6. Michał Malicki; Mivak; 39
 7. Łukasz Nowak; Pociąg, 26

Plan organizacyjny zawodów:
09:00 rejestracja i sprawdzanie danych osobowych
10:00 Odprawa, przedstawienie zasad, wyczytanie listy startowych
10:30 Rozpoczęcie zawodów Standard
12:00 Przerwa techniczna
12:15 Rozpoczęcie zawodów Open
14:00 Przerwa techniczna
14:15 Ogłoszenie wyników, Zakończenie zawodów
Sędziowie:
Sędzia główny- Wojciech Zuchowicz ( w momencie odbywania biegu w/w, osoba wyznaczona)
Sędzia przebiegowy- Hubert Ułasiewicz ( w momencie odbywania biegu w/w, osoba wyznaczona)
Sędzia pomocniczy- marek Zając ( w momencie odbywania biegu w/w, osoba wyznaczona)

Dla zwycięzców przewidziane nagrody :wink:

 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 3. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 4. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 5. Michał Malicki; Mivak; 39
 6. Łukasz Nowak; Pociąg, 26

Nie będzie mnie

a cymogloki dopuszczalne:)?

 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 3. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 4. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 5. Michał Malicki; Mivak; 39
 6. Łukasz Nowak; Pociąg, 26
 7. Miłosz Żołnowski; mizo, 26

Uprzejmie informujemy, że:

Sklep SHOTGUN ufundował nagrody w obu klasach

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach :slight_smile:

Każdy ma szanse wygrać.

Tak, ale tylko w pierwszej edycji, później będziemy się restrykcyjniej trzymać zasad AIPSC, gdzie wymogiem będą repliki GBB.

Nie, masz repliki? Chciałbyś wystartować? Nic straconego!
za małą opłatą (koszty eksploatacyjne) organizatorzy będą mieli repliki do wypożyczenia (klasa standard, jak i open). Na miejscu będzie można również nabyć gaz. Sponsor gwarantuje kulki,(gazu nie) jednak jeśli wolisz to korzystaj z swoich. Napęd nie ma znaczenia (GG, CO2). Niedopuszczalne jest używanie konwersji (hera,CAA, itd)!

Nie chcesz się rejestrować, bo nie wiesz czy dasz radę się pojawić? Również nic straconego
możesz wystartować bez rejestracji internetowej. Przyjdź, wpisz się na listę startową, wpłać wpisowe i wystartuj!

 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 3. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 4. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 5. Michał Malicki; Mivak; 39
 6. Łukasz Nowak; Pociąg, 26
 7. Miłosz Żołnowski; mizo, 26
 8. Maciek Lanczak; wayne, 30
 1. Wojciech Zuchowicz; Zucho30; 22
 2. Piotr Piskorz; HUSARZ-1625_; 15
 3. Oskar Dudzik; Piorun975; 18
 4. Krzysztof Świerczek; Gumiś; 26
 5. Michał Malicki; Mivak; 39
 6. Łukasz Nowak; Pociąg, 26
 7. Miłosz Żołnowski; mizo, 26
 8. Maciek Lanczak; wayne, 30
  9.Dominik Senger; Nightmare, 18

Thx za zawody. Było świetnie. Czekam na zdjęcia.

A co do szczegółów technicznych:
Numery i strzałki na ścianach były strasznie mylące. Na przyszłość polecałbym strzałki na ziemi, a numery na ścianie. Po za tym reszta była okej :slight_smile:

Dziękuje wszystkim za wzięcie udziału i zaangażowanie, oraz uczciwą rywalizacje.

Oto, przedstawiam wyniki:

Klasa Standard
1.Paweł Banaszak 208,3
2.Krzysztof Świerczek 116
3.Wojciech Zuchowicz 96,3
4.Janek Pawłowicz 94,7
5.Miłosz Żołnowski 87
6.Maciej Lańczak 75,5
7.Marek Zając 73
8.Oskar Dudzik 60,6
9.Łukasz Nowak 46,8
10.Dominik Senger 38,8
11.Piotr Piskorz 1,5

Klasa Open
1.Oskar Dudzik 192,3
2.Maciej Lańczak 172,7
3.Wojciech Zuchowicz 165,2
4.Janek Pawłowicz 157,9
5.Marek Zając 155,8
6.Dominik Senger 142,9
7.Łukasz Nowak 137,5
8.Paweł Banaszak 136,7
9.Miłosz Żołnowski 104
10.Piotr Piskorz 49,2

Kolorem pomarańczowym zaznaczyłem organizatorów, którzy nie mogli uzyskać nagrody. a niebieskim zwycięzców.
Fotki pojąwią się, jak tylko się wgrają. Jeszcze raz dziękuję za udział wszystkim i oczekujcie kolejnej edycji :wink:

Ach ten syfon xd