Opw 23/02/2019

Rok 2025
W wyniku globalnego ocieplenia na Ziemi dochodzi do anomalii pogodowych na wielką skalę. Wielkie obszary planety uległy zalaniu przez podnoszące się wody mórz i oceanów, olbrzymie połacie kontynentów nęka susza.

Rok 2030
Rozpoczęły się wielkie migracje ludzkości w poszukiwaniu terenów sprzyjających osiedlaniu się. Wybuchają pierwsze lokalne konflikty.

Rok 2033
W wyniku eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą dochodzi do starcia z użyciem taktycznej broni jądrowej. Konflikt rozlewa się na teren Polski, Niemiec, Czech oraz Francji. Ci, którzy przetrwają nazwą ten czas Ostatnią Pieprzoną Wojną.

Rok 2035
Dwa lata po Ostatniej Pieprzonej Wojnie w wielu miejscach, gdzie ocalała ludność zaczęła tworzyć ponownie zręby Nowych Państw utworzone zostały tzw. „No Go Zone” czyli obszary szczególnie niebezpieczne, często skażone, w których można było napotkać pozostałości po OPW (elektronika, broń, nieskażona żywność). Wojsko tworzy kordony sanitarne wokół tych miejsc aby nie dopuścić potencjalnych śmiałków, zwanych Poszukiwaczami, gotowych za wszelką cenę dostać się tam w celu ich eksploracji.

Jedna z takich stref znajduje się pod Szczecinem.


cdn :slight_smile:

Szanowni,
w imieniu t.Ch. chciałbym zaprosić Was na wieczorno - nocny scenariusz OPW, który planujemy na 23 lutego. W kolejnym poście znajdziecie wprowadzenie do zasad, będzie on też na bieżąco aktualizowany o nowe informacje. Obiecujemy, że nie będzie bike squadów, samobójczych oddziałów judajskiego frontu narodowego, walki dzidą, rzucania krążkiem. Będzie za to ciemno, zimno, może mokro - czyli to co tygryski lubią najbardziej :wink:.
Zapraszamy do udziału i wysyłania zgłoszeń.
Smacznego :slight_smile:

:radioactive:Cel rozgrywki​:radioactive:
Głównym celem rozgrywki jest zdobycie przez zespoły graczy jak największej ilości środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży znalezionych w strefie NGZ przedmiotów. Niemniej w trakcie może się okazać, że tak naprawdę chodzi wyłącznie o przetrwanie :slight_smile:.

:radioactive:Teren gry​:radioactive:
Puszcza Bukowa, rejon tartaku.


Szczegółowa mapa terenu oraz harmonogram (wstępnie planowany zakres czasowy od rejestracji do zakończenia: 16.30-02.30) zostaną przekazane w terminie późniejszym, nie później niż do końca stycznia.

Teren gry obejmuje 3 strefy:

Strefa NGZ
Teren zakazany, znajdujący się za Pasem Granicznym. Dostępu do niego broni wojsko. Przebywanie wewnątrz Strefy jest wzbronione – wojsko ma prawo otworzyć ogień do każdej osoby, która się w niej znajduje. Może też wypuszczać patrole lub pościg wewnątrz Strefy w przypadku podejrzeń, że ktoś przeniknął do jej wnętrza.

Strefa Wolna
Teren znajdujący się przed Pasem Granicznym. Nie należy spodziewać się tam agresji ze strony wojska. Może ono natomiast wkroczyć tam w celach aresztowania lub wyeliminowania agresora, w przypadku otrzymania informacji o grupach dopuszczających się bandytyzmu. Zadaniem wojska jest więc dążenie do utrzymania pokoju na tym terenie.
W SW zlokalizowane są obozowiska Poszukiwaczy oraz Punkt Handlowy. Uwaga - w SW wszyscy (poza wojskiem) muszą poruszać się z bronią bez podpiętych magazynków. W przypadku kontroli wojsko może aresztować posiadacza broni z magazynkiem i umieścić go w areszcie na min. godzinę
W SW zabronione jest również używanie broni. W przypadku otwarcia ognia na terenie SW zostanie objęta specjalnymi działaniami wojska (aresztowania, rekwirowania broni)

Pas Graniczny
Teren kontrolowany przez wojsko, znajdujący się pomiędzy Strefą Wolną a NGZ. Podejście do pasa granicznego jest zakazane i wojsko widząc takie osoby ma prawo otworzyć ogień.
Dodatkowe istotne miejsca fabularne

Droga
Pas transportowy wyłączony ze strefy NGZ podlegający wojsku. Można wykorzystywać go do przemieszczania się, ale wyłącznie bez broni. Przemieszczający się drogą ma obowiązek, w przypadku napotkania patrolu, na wykonywanie wszelkich poleceń wojska, w przeciwnym razie może zostać aresztowany lub nawet zlikwidowany.

Punkt Handlowy
Miejsce, w którym w określonych godzinach będzie pojawiał się Handlarz w celu wymiany przedmiotów wartościowych (PW) na walutę, informacje lub inne przedmioty fabularne.

Obozowisko Poszukiwaczy
Miejsce obozowania Poszukiwaczy, gdzie mogą spokojnie wypoczywać, uzupełnić amunicję a także dokonać tzw. respawna

Miejsca Skażone
Na terenie gry mogą pojawić się wyodrębnione miejsca, oznaczone symbolem skażenia promieniotwórczego. Wstęp do nich może odbyć się jedynie w specjalnych kombinezonach ochronnych. Jedynie założenie pełnego skafandra ochronnego pozwala na swobodne przebywanie wewnątrz Miejsc Skażonych. Możliwe będzie zdobycie skafandrów w trakcie gry (zakup u Handlarza)

:radioactive:Role uczestników i zadania​:radioactive:

Wojsko
Tworzy szereg posterunków na granicy między Pograniczem a Strefą, wytrwale broniąc dostępu do tej drugiej dla ochrony zarówno samej Strefy jak i tych, którzy lekkomyślnie chcą przekroczyć jej granice. Wojsko wyznacza także patrole, poruszające się po SW i NGZ i pilnujące w niej porządku.

Poszukiwacze
Desperaci udający się do NGZ. Ich zadaniem jest zdobycie jak największej ilości przedmiotów fabularnych i ich wymiana na walutę lub inne towary. Wyłącznie grupy. Generalnie nie grają przeciw sobie, ich celem jest znalezienie maksymalnej ilości PW. Zagrożenie dla nich stanowią Bandyci plus wojsko pilnujące dostępu do strefy.

Bandyci
Małe grupy, często wyjętych spod prawa, wywodzące się z okolicznych mieszkańców oraz poszukiwaczy polujące na osoby/zespoły eksplorujące NGZ. Są uzbrojeni i niebezpieczni, dążą do eliminacji Poszukiwaczy i przejęcia ich zdobyczy.

Handlarz
Sprytny gość dysponujący mobilnym kramem – można u niego spieniężyć PW jak i kupić dostępny sprzęt. Handlarz może sprzedać info o PS (za odpowiednią ilość waluty). Liczy się dla niego wyłącznie kasa, więc może być zarówno przyjacielem, ale również może was sprzedać.

Przedmioty wartościowe (PW)
Przedmioty do odnalezienia w NGZ (butelki z wodą, części elektroniczne, fragmenty urządzeń, amunicja). Zebrane PW można wymienić na opatrunki, informacje o przedmiotach specjalnych (PS) u Handlarza.

UWAGA: wszelkie odnalezione przedmioty fabularne automatycznie muszą być przenoszone przez znalazcę/zespół. Nie dopuszcza się chowania ich w “tajnych skrytkach” czy wyrzucania. Całość musi wrócić do nas ze względów czysto praktycznych - nie zaśmiecamy, i tak już zasyfionej, Puszczy.

:radioactive:MECHANIKA​:radioactive:

Uzbrojenie
Limity (wartości maksymalne)

 • 450 fps - limit maksymalny dla każdej repliki (KM, karabin, snajperka)

Ammo
Magazynki do karabinów ładujemy maksymalnie 70 kulkami, karabin maszynowy - 1000 kulek. Można przenosić dowolną ilość magazynków. Uzupełnienie amunicji może nastąpić wyłącznie w obozowisku (Strefa Wolna), nie ma możliwości noszenia ze sobą zapasu ammo.

Zakazane jest posiadanie hi-capów czy innych podkręcanych magazynków. Wyjątkiem są magazynki do karabinów maszynowych. Osoba grająca z hicapami zostanie usunięta z gry.

Optoelektronika
Dozwolona

Pirotechnika
Wyłącznie atestowane granaty dymne GD10. Zastrzegamy sobie możliwość całkowitego wyłączenia piro z gry.

System ran

 • po otrzymaniu trafienia osoba ta pada/kładzie się na ziemię.
  ranna osoba nie może strzelać, poruszać się (może się jedynie przeczołgać maksymalnie 3 m w celu znalezienia osłony), rozmawiać przez radio oraz komunikować się z innymi graczami.
  ranna może jedynie wzywać pomocy.
  opatrywać ranę może każdy poza samym poszkodowanym.
  opatrunek należy założyć poprawnie (nie może się zsuwać) na dowolną część ciała
  ranny może być “przenoszony” przez innego gracza (Ramię na barki i prowadzimy).
  kolejne trafienie po opatrzeniu powoduje “śmierć” gracza i konieczność jego “zrespowania”.
  ranny nie opatrzony przez 10 minut “umiera”. Nie ma możliwości wcześniejszego zejścia z pola gry.
  ranny może zostać dobity wyłącznie przez dotknięcie i zadeklarowanie “dobijam”. Nie ma możliwości dobijania przez strzelanie.
  friendly fire zabija!
  trafienie broni eliminuje ją z dalszej rozgrywki do czasu respawna.
  osoba martwa oznacza się pulsującym czerwonym światłem.
  “trup” może podążać na respawn wyłącznie drogą, musi przejść przez posterunek wojskowy (jeżeli posterunek będzie nieobsadzony “trup” może przemieszczać się dalej bez oczekiwania na wojsko)
  respawn wyłącznie w bazie w Strefie Wolnej (30 minut od czasu wejścia do bazy)

UWAGA 1: trupy muszą zostawić na posterunku wszelkie posiadane, znalezione wcześniej przedmioty fabularne. W gestii pozostałych graczy jest zatem, aby “trup” wracał “na pusto”

UWAGA 2: organizator nie zapewnia opatrunków. Można zatem nie mieć, ale wtedy szybszy resp gwarantowany :slight_smile:
:radioactive:Wyposażenie obowiązkowe​:radioactive:
W grze bierzecie na własną odpowiedzialność - dlatego też prosimy o zastosowanie się do poniższych wymogów:

 • telefon komórkowy, idealnie by było aby miał wgraną jakąkolwiek aplikację umożliwiającą nawigację (zwykłe Google Maps wystarczy)
  oznaczenie trupa (czerwone światło pulsacyjne, światło ciągłe uznawane jest za taktyczne)
  latarka
  ubiór stosowny do warunków pogodowych. Zalecana stylizacja odpowiednia do wybranej grupy

:radioactive:Ilość graczy, zgłoszenia, opłata :radioactive:
Liczba uczestników (maksymalnie):
Poszukiwacze: 40, maksymalnie 4 grupy
Bandyci: 10 maksymalnie 2 grupy
Wojsko: 20


Zgłoszenia - od 19/01/2019 do 09/02/2019

UWAGA:
obowiązuje limit wiekowy - ukończone 18 lat w dniu scenariusza.

Bandyci, Poszukiwacze: wyłącznie grupowe przez PW do mnie (tomazo). Osoba zgłaszająca będzie dla mnie punktem kontaktowym, idealnie aby był to dowódca grupy.

Wojsko: zadania będą realizowane przez tCh + chętni do współpracy z nami. Z racji specyfiki zapraszamy do współdziałania osoby i/lub zespoły, które nie czują się do końca pewnie w scenariuszach i działaniach nocnych. Kontakt: również przez PW

Zakładamy możliwość dokonania przetasowań w grupach w celu balansowania stron. Oczywiście po konsultacji z uczestnikami.

Koszt udziału w imprezie: 20PLN/osoba.
Wpłaty - wyłącznie grupowe. Jeżeli będą sytuacje pojedynczych zgłoszeń (wojsko) wtedy oczywiście indywidualnie.

Termin opłacenia zgłoszeń: 13/02/2019
konto: 54 1140 2004 0000 3102 2113 4801
W nazwie proszę wpisać: OPW_nazwa zespołu (lub OPW_nick dla zgłoszeń indywidualnych)

Bandyci - obie grupy zarezerwowane.
Poszukiwacze - zespół 1 zarezerwowany
Poszukiwacze - zespół 2 zarezerwowany

Super klimat. Kojarzy mi się z Escape from Tarkov i rabowaniem tego co jeszcze zostało a ma jakąkolwiek wartość :slight_smile:.

Mam pytanie. Jak wygląda przeszukiwanie? Rozumiem że bandyci będą mogli przeszukać ubitych przeszukiwaczy w jakiś sposób? A przeszukiwacze pomiędzy sobą?

Wystarczy hasło „przeszukuję” - wtedy trup musi oddać wszystkie fanty, niezależnie czy przeszukujący są bandyci czy inne grupy. Mała podpowiedź zatem dla zespołów: zanim wasz trup ruszy do Valhalli na respa przejmjcie jego przedmioty fabularne, jeżeli takowe posiada :slight_smile:.

Czy poszukiwacze będą zdobywać kolejne fanty na standardowej mechanice “chodzenia po lesie i zbierania grzybów w oparciu o koordynaty”?

Cyju, wprowadzenie sugeruje pewne działania poszczególnych grup, ale tylko częściowo - tyle ci mogę na teraz napisać :wink:.

Czołem.
Status zgłoszeń - aktualizacja:

Dwie grupy poszukiwaczy dalej do obsadzenia.
Ponadto wrzucam jeszcze poniższe dla przypomnienia:

Wojsko: zadania będą realizowane przez tCh + chętni do współpracy z nami. Z racji specyfiki zapraszamy do współdziałania osoby i/lub zespoły, które nie czują się do końca pewnie w scenariuszach i działaniach nocnych. Kontakt: również przez PW

Zgłoszenia zamknięte.
Proszę o wpłaty zgodnie z wcześniejszym info. Dla przypomnienia:

————————————————

Wpłaty - wyłącznie grupowe. Jeżeli będą sytuacje pojedynczych zgłoszeń (wojsko) wtedy oczywiście indywidualnie.

Termin opłacenia zgłoszeń: 13/02/2019
konto: 54 1140 2004 0000 3102 2113 4801
W nazwie proszę wpisać: OPW_nazwa zespołu (lub OPW_nick dla zgłoszeń indywidualnych)

Co w trawie piszczy?

Racja Szela, mój błąd. Maks. do końca tygodnia dostaniecie materiały.

Dziś ostatni dzień wpłat. Na ten moment kasę wpłaciły dwie ekipy. Proszę pozostałych o domknięcie tematu - brak wpłaty przyjmuję jako rezygnację z udziału.

Scenariusz zdechł ze względu na wypadnięcie jednej z ekip. Może innym razem wrócimy do tej koncepcji.