Hot Border II - 01.10.2017

Dodano wstępniak oraz temat na zgłoszenia w osobnym dziale.
Zgłoszenia: