27.05.2017 Operacja Jenot III

Chciałbym Was zaprosić na lokalnego 12h milsima

Termin: 27 maja 2017
Cena: 15zł od osoby(jeden przelew za całą drużynę np. 6 osobowy team płaci 90zł jednym przelewem). Dopiero wpłata na konto równoznaczna jest w przyjęciem zgłoszenia

Miejsce:Puszcza Bukowa

Zbiórka: Wg rozkazów
Start: 10:00
Koniec: 22:00.

Szczegółowe rozkazy będą zawarte w OPORDach i dostarczone dowódcom

Zgłoszenia:

Przyjmowanie zgłoszeń od 17.04.17 do 13.05.2017(chyba,że wcześniej będzie komplet graczy).

Będą 2 strony konfliktu. Do jednej będą przyjmowane zgłoszenia od bardziej doświadczonych ekip(tylko i wyłącznie drużyn!),zaś do drugiej ekipy zaczynające przygodę z milsimami oraz pojedynczy gracze. Decyzja gdzie drużyna zostanie przydzielona należy ostatecznie do organizatora.

Zgłoszenia wyłącznie na PW!

Mechanika

LIMITY FPS (wartości maksymalne)

  • 350 fps - cqb
  • 450 fps - teren otwarty
  • zespołowa broń wsparcia - do 500 fps
  • 600 fps - karabiny wyborowe (tylko ogień pojedynczy)
    Osoby, które przekroczą dopuszczalny limit, nie będą mogły wziąć udziału w rozgrywce. Wartość błędu pomiaru: +/-10 fps w/g urządzenia pomiarowego organizatorów.

UWAGA:

Za broń wsparcia uważamy replikę posiadającą swój palny odpowiednik (lub zbliżoną do niego).
Za karabin wyborowy uważamy replikę o prędkości wylotowej >450 fps, <600fps, pozbawioną zdolności prowadzenia ognia automatycznego.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii broni w przypadku rażącego braku zgodności z realnymi odpowiednikami.

LIMIT WIEKU

Ukończone 18 lat w dniu scenariusza, lub ukończone 16 lat i pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych gracza na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

BALISTYKA

elementy ochrony balistycznej (hełm/kamizelka z płytami) muszą być zgodne wagowo z realnymi odpowiednikami
dopuszczalne jest stosowanie kasków o ile ich waga jest zgodna z oryginałem
stosowanie balistyki powoduje redukcję obrażeń po trafieniu o -1
redukcja jest stosowana wyłącznie w przypadku trafienia w miejsce osłonięte ochroną balistyczną

AMUNICJA

amunicja przenoszona jest wyłącznie w magazynkach.
obowiązuje limit amunicji na osobę:
repliki szturmowe - 300szt.
broń wsparcia - 500szt
karabin wyborowy - 150szt.
broń boczna (krótka) - 50szt.

Obowiązują magazynki typu LOW, REAL, MID Cap. Magazynki typu hicap są niedopuszczalne
Magazynki, o ile jest taka możliwość, ładujemy maksymalnie dwukrotną ilością realnego odpowiednika
nie jest dopuszczalne doładowywanie w trakcie gry o ile nie przewiduje tego scenariusz.

Każdy gracz może posiadać tylko jedną replikę długą(karabin szturmowy/karabin wyborowy/KM) oraz jedną replikę broni krótkiej.

POJAZDY

Pełną odpowiedzialność z bezpieczeństwo graczy w związku z użyciem pojazdu ponosi kierowca pojazdu. Pojazdy mogą się poruszać jedynie po drogach. Pojazdy nie mogą taranować, ani omijać poza drogą zapór i przeszkód ustawionych na drodze.

Do pojazdów biorących udział w grze można strzelać. Uczestnicy zostaną poinformowani do jakich pojazdów można strzelać(zdjęcie samochodu).


NISZCZENIE POJAZDÓW

Zniszczenie pojazdu następuje poprzez wrzucenie przed lub pod pojazd atestowanego granatu dymnego typ GD-10 lub podobne. W przypadku zniszczenia pojazdu gracze przebywający w pojeździe losują kartę i postępują zgodnie z procedurą (patrz punkt: RANY).

Zniszczony pojazd należy oznaczyć migającym światłem żółtym(lampę zapewnia organizator)

PIROTECHNIKA

pirotechnika wyłącznie atestowana(GR-2,GD-10 itd) obowiązują limity na osobę:
granaty rozpryskowe - 2szt.
granaty dymne - 2szt.

RANY

stosowane są karty ran (załącznik - karty ran)
karty ran losowane są przed grą
limit kart na każdą osobę - 3szt.
każdy gracz losuje jedną kartę w zaplombowanej kopercie. Kartę tą trzyma przy sobie i używa jej w momencie trafienia. Pozostałe dwie karty z limitu są przechowywane przez medyka zespołu.

Karty zapewnia organizator

W momencie trafienia:
-padasz/kładziesz się na ziemi
-wyciągasz kartę z zaplombowanej koperty i postępujesz zgodnie z opisem na karcie (załącznik - karty ran)
-jeżeli w ciągu 10 minut nie otrzymujesz pomocy (w zależności od rodzaju rany pomocy udzielasz sobie sam i/lub robi to kolega z zespołu albo medyk) automatycznie zmieniasz stan o +1: RL na RC; RC na KIA
-jeżeli otrzymujesz trafienie w górną część ciała opatrunek powinien być założony w dowolnym miejscu od pasa w górę (preferowane jest rzeczywiste miejsce “postrzału”)
-jeżeli otrzymujesz trafienie w dolną część ciała postępowanie jest analogiczne, ale od pasa w dół
-opatrunek musi być założony prawidłowo, zsunięcie się -opatrunku oznacza zmianę stanu o +1: RL na RC; RC na KIA
-po opatrzeniu przez medyka losujesz z jego zasobów kolejną kartę
-jeżeli przed opatrzeniem przez medyka otrzymasz kolejny postrzał automatycznie przechodzisz w stan KIA (dotyczy również balistyki)
-jeżeli po opatrzeniu ponownie otrzymasz postrzał, a nie masz kolejnej zaplombowanej karty, automatycznie przechodzisz w KIA
-ranny nie można uznać się sam za zabitego!

RL (rana lekka) - Opatrzyć ranę może każdy (nawet poszkodowany). Po otrzymaniu lekkiej ranny nie może dalej działać(można tylko i wyłącznie rozmawiać) dopóki rana nie zostanie opatrzona. Po opatrzeniu jest się w pełni sprawnym (można strzelać,biegać,rozmawiać itd). Jeżeli po upływie 10 min od wylosowania karty rana nie zostanie opatrzona przechodzi w RC.

RC (rana ciężka) - opatrzyć ją może jedynie wykwalifikowany medyk. Nie można się poruszać, poza odczołganiem się w promieniu 5 m. Nie można w żaden sposób się komunikować. Po opatrzeniu rany wszelkie czynności są możliwe (strzelanie, chodzenie) poza bieganiem. Jeżeli po upływie 10 min od wylosowania karty rana nie zostanie opatrzona przechodzi w KIA.

KIA – “ŚMIERĆ” - gracz jest efektywnie wyłączony z reszty rozgrywki. Powinien pozostać na miejscu dopóki trwają walki, po czym opuścić teren gry. Możliwe też jest podążanie za oddziałem w celu wykonania MEDEVACa (o ile przewiduje to scenariusz)

Ranny może być “przenoszony” przez innego gracza (Ramię na barki i prowadzimy). Rannych można też przenosić na noszach, holować za chwyty ewakuacyjne na oporządzeniu itp.

TRAFIENIE W BROŃ

Trafienie w broń eliminuje tą broń z walki do momentu “odebrania” innej broni osobie w stanie KIA lub do dotarcia do własnej bazy.

MEDYCY

Medykiem może być każdy gracz. Każdy zespół liczący do 6 graczy może mieć maksymalnie jednego medyka. W liczniejszych grupach jeden medyk przypada każdą rozpoczętą 6-tkę. Medyk powinien być zaopatrzony w opatrunki (ale dopuszczalne jest użycie zwykłego bandaża+gazy).
Medyk posiada dodatkowy zasób kart w ilości równej dwukrotności przypisanego zespołu.

UWAGA: Funkcja nie jest przechodnia tzn. nie można jej przekazać na innego członka zespołu po wyeliminowaniu Medyka.

JEŃCY

Nie jest przewidziane branie jeńców.

WALKA WRĘCZ/SILENT KILL

Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma przemocy. Zlikwidowanie przeciwnika w walce wręcz następuje poprzez dotknięcie go w korpus lub głowę i wypowiedzenie słowa “zabity” – w tym momencie ofiara powinna zachować się jak przy trafieniu czyli upaść, ale bez wyciągania karty (automatyczne KIA). Zabity za pomocą “silent kill’a” nie może w żaden sposób komunikować się z innymi graczami i musi pozostać na miejscu do czasu oddalenia się innych osób w okolicy lub do momentu wskazanego przez osobę, która go “zabiła”

DOBIJANIE

Aby dobić rannego w sposób pewny (uzyskać wynik KIA) należy go dobić podchodząc na odległość minimum 2 m i wypowiedzieć hasło “dobijam”. Ranny, niezależnie od dotychczasowego stanu automatycznie przechodzi w status KIA i nie może zostać opatrzony.

Karty ran:
https://drive.google.com/file/d/0B34MYkFF1HO0emg5d09KWmhHTVk/view?usp=sharing

O !

Czekamy ! :slight_smile:

Aktualizacja pierwszego postu.

Polecamy! Ostatnia edycja była bardzo udana. Na najbliższej też się zapewne pojawimy z naszym wozem wsparcia ogniowego :smiley:

Zapraszamy gorąco, szczególnie osoby, które chcą spróbować czegoś innego niż niedzielna jebanka. Będzie okazja poćwiczenia komunikacji, pracy w zespołach więc na pewno nie będzie to czas stracony.

Na scenariuszu będą 2 strony konfliktu.

SFy i siły rządowe- nazwy czysto umowne.

Do SF mamy już co najmniej 50% stanu osobowego zajętego.

Plakat wydarzenia:

Jeszcze dwa słowa do osób zastanawiających się, niezorganizowanych - to oczywiście nie będzie strzelanka, ale scenariusz:

  • będzie okazją do poćwiczenia działania w zespole/zespołach
  • da Wam możliwość ogarnięcia bazowych zasad komunikacji radiowej i popracowania trochę z mapą (radia nie są obowiązkowe, niemniej kto ma niech oczywiście bierze)
  • w związku z limitami ammo na pewno wymusi inne podejście do operowania spustem :wink:
  • na pewno będzie okazją do sprawdzenia się pod kątem fizycznym - to nie będzie trzygodzinna strzelanka (ale spokojnie, to nie będzie też leśny maraton)

Prosiłbym nie odkładać zgłoszenia na ostatnią chwilę.

Obecnie mamy małą ilość chętnych i brane jest pod uwagę ewentualne odwołanie imprezy jeśli ten stan się nie poprawi.

Podbijam temat. W imieniu administracji zachęcamy do udziału.

Informuje,że impreza niestety się nie odbędzie.

Powodem jest brak wymaganej ilości chętnych :slight_smile:

Kurde, co za ludzie…

Lepiej zdobywać górkę na Dobrej 500 razy, a potem narzekać, że nie ma fajnych imprez w okolicy…